art

Zaczn? od tego, ??e jestem wielkim wielbicielem porter??w i na Imperium Prunum polowa??em od kilkunastu miesi?cy. W zasadzie od momentu, w kt??rym dowiedzia??em si? z internet??w, ??e takie piwo w og??le istnieje... W ko??cu, po ??mudnym dopytywaniu sprzedawc??w w specjalistycznych sklepach piwnych - uda??o si?! Na pocz?tku stycznia dosta??em informacj? o przewidywanym terminie dostawy, tote?? szybko zarezerwowa??em butelk? ??liwkowego Imperium dla siebie. W dniu odbioru - przy kasie - zasta??em przede mn? klienta, kt??ry w??a??nie o Imperium docieka??. Sprzedawca ze smutkiem i ??alem odpar??, ??e wszystkie 5 sztuk kt??re otrzymali z hurtowni, rozesz??y w tempie ekspresowym! S??ysz?c te rozmow?, w mojej g??owie automatycznie pojawi?? si? obraz wyprzedanej rezerwacji, kt??r? poczyni??em. Kto wie! A n???? przypadkowy desperat rzuci?? waliz? z dolarami na lad?, celuj?c w sprzedawc? z Glocka, ???daj?c swojej sztuki? Jednak m??j czarny scenariusz si? nie zi??ci?? i za 29 z??otych, sw? butelk? otrzyma??em. Sprzedawca poleci?? schowa? j? g???boko pod kurtk? i odjecha? jak najszybciej - najlepiej opancerzonym samochodem. :)Czym jest trunek kryj?cy si? pod t? szlachetn? nazw?? Dla niewtajemniczonych, jest to d??ugo le??akowane piwo w stylu imperialnego porteru ba??tyckiego z dodatkiem Suski Sechlo??skiej (w?dzona ??liwka). Ju?? samo opakowanie robi ogromne wra??enie. Kartonowe pude??ko z nadrukowan? historyjk? powstania piwa, lakowana butelka o niespotykanym designie... To wszystko sprawia wra??enie luksusu i produktu premium. Skupmy si? jednak na zawarto??ci, kt??rej doczeka? si? nie mog??em! S??owo wst?pu za nami tak wi?c czas otworzy? i przej??? do degustacji!

Mimo, ??e zaraz po nalaniu do szklanki, Imperium nie zachwyci??o mnie niepokoj?cym zapachem brudnej, wilgotnej szmaty, to po pierwszym ??yku zdanie zmieni??em diametralnie. Nieprzyjemny zapach usta?? ju?? po chwili i nigdy nie wr??ci??. Wysycenie by??o niskie, tote?? piania cienka i kr??tkotrwa??a. W niczym to nie przeszkadza??o, wr?cz przeciwnie! Nigdy nie pi??em porteru, kt??re serwowa??oby tak? seri? zdarze?? na naszym podniebieniu. Najpierw uderza nas oleisto??? i g?sto??? piwa. Tu?? po oswojeniu si? z faktem, ??e do naszych ust w??a??nie wla?? si? aboslutnie cielisty i z??o??ony trunek, nast?puje uderzenie kakao. Trwa ono d??u??sz? chwil?, delikatnie przechodz?c w dymne, w?dzone ??liwki. Finisz jest bardzo, ale to bardzo d??uuugi i wyra??ny. Mimo, ??e piwo posiada 11 % zawarto??ci alkoholu, opr??cz etykiety, m??wi nam o tym wy???cznie to, co dzieje si? w naszej g??owie po kilku wi?kszych ??ykach. Bardzo trudno jest bowiem, wyczu? w tym piwie alkohol. To piwko m??g??bym w?cha? w niesko??czono???. D??ugi czas po ostatnim ??yku, pozostaje w naszych ustach dymna niczym z ogniska, przyjemna lepko???. ??a??uj? tylko, ??e prawdopodobnie kolejny raz, spr??buj? tego piwa dopiero za rok... By??em szcz???ciarzem, m??c spr??bowa? tego i??cie perfekcyjnego porteru ba??tyckiego.

??ywno???

2 komentarzy do "Imperium Prunum 2017 - najlepszy porter w moim ??yciu":

 1. Tamtomasz

  13 Jan 19 20:13

  cdfjhjh

 1. tamtomasz

  13 Jan 19 20:12

  blablbab

Czuj się wyróżniony, pozostawiając tu komentarz

 1. kod z obrazka