art

Jaki?? czas temu, spakowa??em sprz?t, wsiad??em w samoch??d i wybra??em si? do pobliskiej Gdyni, gdzie w centrum handlowym "Riviera", zaczepia??em przypadkowe kobiety i wypytywa??em je o istotne (przynajmniej dla nas - m???czyzn :P) kwestie. By??o to moje pierwsze obcowanie z form?, jak? jest przeprowadzenie wywiadu, dlatego zabawy by??o przy tym dok??adnie tyle samo, co stresu - czyli ogrom! Nawi?zanie rozmowy z obc? osob?, okaza??o si? wcale nie tak proste, jak przypuszcza??em... :>

Ale uda??o si?! Zdobyty z pomoc? przyjaciela-kamerzysty materia?? obrobi??em... Czytaj dalej →

blog
art

Kamera jest? Jest! Rejestrator d??wi?ku jest? R??wnie??! Ch?ci s?? Od zawsze...

O w??asnych filmach na YouTube, my??la??em ju?? od d??u??szego czasu ale dopiero od niedawna, jestem posiadaczem niezb?dnego sprz?tu. Obraz ze smartfona HTC One + d??wi?k rejestrowany przez ZOOM H1 = ponadprzeci?tnie zno??na jako??? w rozdzielczo??ci HD, czyli - NOT BAD! Tak wi?c czas rozwin?? skrzyd??a, r??wnie?? w sferze video i zacz??... porz?dne vlogowanie!

W zesz??ym miesi?cu, przy okazji otwarcia butelki cydru, nagra??em pierwszy, eksperymentalny odcinek vloga (patrz:... Czytaj dalej →

blog
art

Rower g??rski? Majtki? Gar??? numer??w "Kaczora Donalda" z lat '90tych? Znajd?? estetyczne t??o, rozsyp rzeczy, bez kt??rych trudno by??oby Ci egzystowa? i strzel fotk? w podobnym klimacie co moja (up). Link do zdj?cia dodaj w komentarzu. Wasze podr?czne stuffy, b?d? na bie???co publicznie osadza?? pod tym wpisem. Licz? na Wasz? kreatywno???.


Najlepszy "zestaw", zostanie materialnie nagrodzony - tak??e rusz ty??ek i tw??rz!... Czytaj dalej →

blog
art

Nazywam si? Tomasz i tak jak Ty, Twoja rodzina i znajomi, jestem pospolitym konsumentem. Ka??dego dnia wydajemy nasze ci???ko zarobione pieni?dze na najr????niejsze dobra materialne: pocz?wszy od ??ywno??ci i ubra??, a ko??czywszy na wszelakiej ma??ci gad??etach...


Ten blog powsta?? z czystej pasji do ??wiadomo??ci konsumenckiej, kt??r? chc? zaszczepi? w swoich czytelnikach. W publikowanych recenzjach, opartych o w??asne, konsumenckie do??wiadczenie, polecam rzeczy, kt??re s? tego warte i odradzam tych, kt??re zawiod??y moje oczekiwania. Na celownik stawiam sobie g????wnie... Czytaj dalej →

blog