art

Zastanawiali??cie si? kiedy??, czy zdrapuj?c kupony LOTTO, mo??na dorobi? si? miliona? Niedawno postanowi??em zaspokoi? swoj? odwieczn? ciekawo??? i to sprawdzi?! Skoro ju?? zabra??em si? za tego typu akcj?, chcia??em, ??eby wynik by?? jak najbardziej miarodajny, dlatego z rozmachem po??wi?ci??em na to niema??e pieni?dze. B?d?c dok??adny, na zdrapki przewali??em okr?g??e 100 z??otych. :)

Czy inwestycja si? zwr??ci??a? Mo??e nawet z nadwy??k?? Przekonajcie si? sami ogl?daj?c najnowszy odcinek z serii "cotamtomasz"!

A ju?? nied??ugo - bo pod koniec miesi?ca, sprawdzimy, czego One tak naprawd? chc?... Brzmi obiecuj?co? Na dok??adk?, wytestujemy i ocenimy te?? buty spod szyldu koguta galijskiego. :>

Stay tuned!

u??yteczne

1 komentarzy do "Ile mo??na wygra? w zdrapkach LOTTO?":

  1. Ja to poprosze spos??b na trafione cyfry w totka XD

Czuj się wyróżniony, pozostawiając tu komentarz

  1. kod z obrazka