art

Ka??dy, kto chocia?? czasem wygl?da przez okno albo nawet wychodzi na dw??r, stwierdzi ??mia??o - "idzie wiosna!". Skoro wiosna, to i dodatnie temperatury. Z kolei wszechobecne ocieplenie, to i r??wnie?? czas podmiany zimowych czapek na fullcapy, grubych kurtek na lekkie wiatr??wki i docieplanych bucior??w na te z gatunku trampkowatych. Ale co je??li otwierasz szaf? i okazuje si?, ??e zesz??oroczne trampki ju?? si? zu??y??y i wygl?daj? jak psu z gard??a wyci?gni?te? Najwy??szy czas kupi? nowe! My??lisz nad Vansami? W takim razie proponuj? zastanowi? si? jeszcze trzy razy, zanim wydasz swoje ci???ko zarobione ~ 200 PLN...


W zesz??ym roku, gdzie?? na pocz?tku sezonu letniego, skuszony promocj?, sta??em si? ich (nie)szcz???liwym posiadaczem. Wielka szkoda, bo zadowolenie trwa??o niespe??na 2 kalendarzowe miesi?ce. Dlaczego? Po tym czasie, gumowe ranty w moich Vansach wygl?da??y, jakbym potraktowa?? je w miejscu zgi?cia t?pym no??em. G??upio, jak na tak drogie buty - pomy??la??em. Miesi?c p????niej, mimo ??e but??w nie eksponowa??em na jakie?? ekstremalne warunki, w paru miejscach g??rny materia?? zacz??? odkleja? si? od gumy. Ma??o tego - permanentna wk??adka (a raczej ju?? niemal jej brak), nie da??a rady w miejscach takich jak pi?ta, czy palce. Vansy sta??y si? praktycznie bezu??yteczne, bo chodzenie w nich nie sprawia nadzwyczaj wielkiej przyjemno??ci. Wr?cz przeciwnie - b??l. Tak jak wspomnia??em - eksploatowa??em je w standardowy spos??b, a p??askostopia nie mam. Generalnie jeden, wielki niesmak.


Rozumiem, ??e te wszystkie ??lady u??ytkowania maj? prawo w ko??cu si? pojawi?, jednak sami musicie przyzna?, ??e 90 dni to lekka przesada. Vans - Shame on you! Nie takiej jako??ci si? spodziewa??em.

Na zako??czenie cool-story: Za dzieciaka dosta??em Vansy, kt??re niemal nienaruszone prze??y??y eksploatacj? kuzyna. Nosi?? je tak d??ugo, a?? z nich wyr??s??... Tak samo ja.


A jakie s? wasze do??wiadczenia z butami Vans? Masz propozycje na wiosenne buty?

moda

8 komentarzy do "Vansy? W ??adnym wypadku...":

 1. Adam

  21 Dec 14 14:46

  Proste. Heavy Duty. Zawsze modne i spokojnie wytrzymaj? par? lat noszenia, o ile rodzice wpoili cz??owiekowi umiej?tno??? konserwowania wyrob??w sk??rzanych

 1. Szymon

  24 Jul 14 01:29

  Od p???? roku mam buty Vans Chukka Low, je??d??? w nich na deskorolce (czyt. dr? nimi o papier ??cierny) i trzymaj? si? dosy? dobrze. Model authentic warto by??o kupowa? jakie?? 40 lat temu gdy firma powstawa??a, wtedy w tej cenie (10-20 dolar??w) nie by??o nic wiele lepszego, teraz o wiele lepiej op??aca si? kupi? nowsze modele.

 1. Kacper

  06 Apr 14 17:21

  ...p??ki nie us??ysz? sensownego argumentu.

 1. Kacper

  06 Apr 14 17:20

  G??wno mnie obchodzi czy buty s? modne, czy nie. maj? by? wytrzyma??e, wygodne i mi si? podoba?. Teraz modne s? Airmaxy, ale mi si? nie podobaj?, wi?c nie kupuj?. Mia??em za to trampki z Zary za ok. 40 z?? i chodzi??em w nich ca??y sezon. I ??e niby mam kupi? cztery pary but??w po 200 z?? ka??da? Chyba kogo?? tu nie??le pojeba??o... A na zim? kupuj? Boreale albo inne cuda i jestem w nich w stanie przechodzi? ca??y sezon zimowy i w lecie chodzi? w nich po g??rach. Takie buty kosztuj? do ok. 500 z??, ale s? w stanie przetrwa? wiele lat. Jako??? Vans??w jest po prostu g??wniana i nie zmieni? zdania...

 1. Ag

  16 Mar 14 15:13

  Lubie to.!

 1. tamtomasz

  14 Mar 14 16:34

  @vansmator: Nie wszystkie firmy chc? 2 ba??ki (najta??szy model Vans??w w zesz??ym roku) za tak ra???co s??abej jako??ci produkt. Nie musisz mi t??umaczy? na czym to polega. Celem tego bloga jest pi?tnowanie tego typu zachowa?? firm i u??wiadamianie klient??w, a moja recenzja nie jest nie??wiadomym \"b??lem dupy\". : )

 1. vansmator ;P

  14 Mar 14 13:22

  Kup trzy-cztery pary bucik??w na sezon letni i tyle samo na zimowy :) Nie ubieraj?c codziennie tych samych but??w oszcz?dzasz je, swoje stopy i ludzi kt??rych odwiedzasz (stopy nie ??mierdz? :D hahaah)

 1. vansmator ;P

  14 Mar 14 13:19

  Siemka, czuj? si? wyr????niony pozostawiaj?c tu m??j komentarz ;) Tomaszu otw??rz troszk? oczka i zastan??w si? dlaczego tak jest? Podpowiem; wi?kszo??? firm wypuszczaj?c na rynek nowy model czegokolwiek w tym przypadku tramp??w nie mo??e pozwoli? sobie na to aby by??y one wr?cz niezniszczalne. Gdyby nie nap?dzanie konsumpcji poprzez obni??anie jako??ci produkt??w tak aby wytrwa??y do wypuszczenia nowej kolekcji to wiele firm musia??oby ju?? dawno zwin?? ??agle. Mam te?? przepis na to aby buty przetrwa??y d??u??ej ni?? jeden sezon (pytanie czy b?dziemy chcieli za rok chodzi? w niemodnych modelach ;-P )

Czuj się wyróżniony, pozostawiając tu komentarz

 1. kod z obrazka