art

Kilka miesi?cy temu, na sta??e wprowadzi??em do swojej p??ynnej diety napar z suszu, o wdzi?cznej nazwie "yerba mate", kt??ry bardzo szybko dorobi?? si? w??asnego s??oika tu?? przy pojemniku z ziarnami mojej ulubionej kawy! Ale powoli! Ten wpis dedykowany jest przede wszystkim tym, kt??rych wiedza na temat yerba mate ogranicza si? do?? braku wiedzy!


Dlatego na pocz?tek chc? zaserwowa? ma??e FAQ (czyli cz?sto zadawane pytania):


Co to jest yerba mate?


Jak ju?? wspomnia??em, jest to susz, sk??adaj?cy si? z pociachanych li??ci oraz patyk??w ostrokrzewu paragwajskiego. Ostrokrzew ten, ro??nie sobie weso??o w Ameryce Po??udniowej, a jego wspomniane cz???ci zawieraj? du??e pok??ady kofeiny (mateiny).


Jakie korzy??ci p??yn? z picia yerba mate?


Napar z yerby, przez wzgl?d na zawarto??? kofeiny, dzia??a przede wszystkim pobudzaj?co. Z tych bardziej d??ugofalowych korzy??ci, z bada?? wynika ??e oczyszcza organizm z toksyn, rozszerza naczynia krwiono??ne i... dzia??a odchudzaj?co! Ponadto, do??adowuje nas w niekt??re witaminy.


Jak smakuje yerba mate?


Kwesia gustu. Osobi??cie ceni? j? sobie za przyjemn? goryczk? i orze??wiaj?cy aromat. Jednak kiedy?? natkn???em si? na opini?, ??e yerba smakuje jak ??woda po petach/kipach (w ka??dym razie - papierosach)?. Co prawda dzieli?? mnie zaledwie krok od spr??bowania takiej wody, gdy znajomi urz?dzili sobie popielniczk? z mojego browarka... lecz ostatecznie w por? si? zorientowa??em i do degustacji nie dosz??o! Ale rzeczywi??cie - w zapachu yerba mate, mo??na doszuka? si? subtelnych, tytoniowych nut!Czego potrzebuj? do picia yerba mate?


Wystarcz? dobre ch?ci! Niestety nie jest tak ??atwo i musisz ponie??? pewne koszta. Przede wszystkim potrzebujesz suszu. Obecnie najcz???ciej zamawiam yerb? czyst?, przer????nych marek (ca??y czas szukam TEGO smaku!). Je??li mam ochot? na zio??owe nuty, dorzucam sobie troch? mi?ty z ogrodu i voil?! Fusy w naczyniu b?d? towarzyszy??y nam przez ca??y proces picia, wi?c je??li nie chcesz wci?ga? do ust yerbowego py??u, przyda si? tak??e rurka zako??czona filtrem - bombilla). Na rynku dost?pne s? przer????ne bombille, r????ni?ce si? sposobem filtracji oraz materia??em, z kt??rego zosta??y wykonane. W kwestii naczynka, z kt??rego b?dziemy s?czy? nasz orze??wiaj?cy napar, nie jest wymagany specjalistyczny osprz?t. Na samym pocz?tku nie warto zniech?ca? si? wydawaniem nadmiernej ilo??ci pieni?dzy, wi?c na dobr? spraw? wystarczy zwyk??y kubek.


W takim razie co polecasz na pocz?tek?


Przestraszony smakowymi legendami o wcze??niej wspomnianej ??wodzie po petach?, swoj? przygod? zdecydowa??em zacz?? od yerba mate z dodatkiem zi???? (mi?ta, burito i cedron). Wyb??r pad?? na Pajarito Hierbas Naturales (~20PLN/500g), kt??r? serdecznie mog? poleci?. Skoro mamy ju?? susz, czas na bombill?. Drewniane s? nietrwa??e i p?kaj?, wi?c polecam metalowe. Koszt takiej ??s??omki? to ~20PLN. Je??li nie chcemy pi? yerby ze zwyk??ej szklanki, na pocz?tek tanim i dobrym rozwi?zaniem b?dzie matero ceramiczne, kt??re r??wnie?? dostaniemy ju?? w granicach 20PLN. P????niej zawsze mo??na przenie??? si? na co?? bardziej prawilnego, bo jednak mi??o jest ceremonialnie s?czy? mate z estetycznego, drewnianego matero! W??a??nie dla tych, kt??rzy od samego pocz?tku chc? raczy? si? yerba mate z tradycyjnych naczy??, przygotowa??em film na swoim kanale, na kt??rym prezentuj? bardzo ciekawy (i tani!) zestaw wykonany ze szlachetnych materia????w (drewno palo santo, alpaka). KLIKNIJ TUTAJ!


Mamy ju?? nasz pierwszy zestaw, wi?c zabieramy si? za pierwsze parzenie!


Je??li szarn???e?? si? na matero, zasyp je do po??owy suszem. Tak naprawd? illo??? sypanego suszu zale??y wy???cznie od naszych preferencji ale zak??adaj?c ??e b?dzie to Tw??j pierwszy kontakt z yerba mate, po??owa naczynka b?dzie okej. W przypadku gdy naparu b?dziesz kosztowa?? ze zwyk??ego kubka, wsyp ~3 sto??owe ??y??ki.Przechyl matero pod k?tem i puknij je ze dwa razy tak, ??eby poziom suszu wyr??wna?? si? bli??ej ??cianki. Po?????? do ??rodka bombill?, postaw matero do pionu i zalej gor?c? (lecz nie wrz?c?!) wod?.Temperatura 70-75°C b?dzie w porz?dku. Odczekaj chwil?, a?? zgodnie z legend?, pierwszym zalaniem uraczy si? ??w. Tomasz. Tak naprawd? woda wsi?ka w listki ostrokrzewu ale patetyczniej jest wierzy? w legend??? :-) Po ok 2 minutach dolewamy wody i nasze yerba mate jest praktycznie gotowa do picia. Nasz? yerb? mo??emy tak??e zalewa? lodowat? wod? (wr?cz z kostkami lodu!) - b?dziemy w??wczas m??wi? o terrere, czyli yerbie na zimno! Jest tak samo pyszna, cho? nieco s??absza. Za to bardzo orze??wiaj?ca. W sam raz na upalne dni!Po wypiciu pierwszej porcji, susz zalewamy ponownie i tak nawet do 10 razy, a?? przestaniemy czu? moc naparu. Po sko??czonej ??ceremonii? picia, w przypadku matero wykonanego - tak jak na zdj?ciu -z drewna, mokrych fus??w pozbywamy si? dopiero tu?? przed kolejnym parzeniem. W przeciwnym razie drewno przesuszy si? i pop?ka. Z ceramicznych naczy?? pozbywamy si? ich natychmiast - najlepiej wyrzucaj?c do ogr??dka (ekologia Panie!). Bombill? myjemy ciep??? wod? i odstawiamy do wyschni?cia. To by??oby na tyle je??li chodzi o konserwacj?.


Mam nadziej? ??e te wskaz??wki i instrukcje, przyczyni? si? do rozpocz?cia niejednej przygody z yerba mate! Pytania ??mia??o zadawajcie w komentarzach. Cze???!

??ywno???

9 komentarzy do "Yerba Mate - z czym to si? je?? Pije? ":

 1. Tamtomasz

  29 May 17 22:03

  @Kamil: Oczywi??cie. Jutro wieczorem takie tu umieszcz?. :)

 1. Kamil

  27 May 17 15:34

  Czy m??g??by?? przes??a? zdj?cie jak wygl?da obecnie bombilla i matero? Jestem ciekawy , bo zmierzam kupi?.

 1. Tamtomasz

  27 Feb 17 19:50

  @Maciek: Ciesze si?! Jak bombilla pokryje si? czerni? w ca??o??ci, planuj? zakupi? jak??? z lepszym systemem filtracji py??u.

 1. Maciek

  27 Feb 17 16:35

  Otrzyma??em dzi?? sw??j zestaw od Cejrowskiego. Jestem pod du??ym wra??eniem matero a i bombilla te?? wygl?da dobrze cho? mam du??e podejrzenie, ??e mimo napisu na sitku \"Alpaka\" to jest tylko ni? pokryta. Tamtomasz- mimo wszystko za 65 z?? op??aca??o si? kupi? ten zestaw. Matero spokojnie pos??u??y kilka lat a bombille zawsze mo??na sobie kupi? now? jak poczernieje. Fajnie si? pije z tego matero, od razu jest inny klimat picia yerba mate,

 1. Tamtomasz

  27 Feb 17 15:54

  @Maciek: B?dzie to ju?? niemal rok, a ca??y czas korzystam z tego samego zestawu. Matero jest niemal jak nowe, niestety bombilla poczernia??a ju?? po kilku miesi?cach, przez co straci??a sw??j urok. Wygl?da na to, ??e nie jest z alpaki, lecz tylko ni? pokryta. :-(

 1. Maciek

  25 Feb 17 23:48

  Ja te?? zakupi??em zestaw do picia YM od Pana W. C. dwa dni temu. Co prawda na stronie Sklepu Kolonialnego pod opisem tego zestawu by??a informacja ??e brak towaru ale zadzwoni??em do nich i jednak mieli go na sk??adzie. Tak??e za kilka dni powinienem go otrzyma?. Jak tw??j zestaw si? sprawuje po paru miesi?cach u??ytkowania? Czy bombilla nie poczernia??a? I czy to na pewno Alpaka? Pytam bo s? komentarze ??e te bombille s? trafne.

 1. Tamtomasz

  20 Jun 16 18:34

  @asd rzeczywi??cie, do??wiadczeni cz?sto zalecaj? t? czynno???. Osobi??cie tego nie praktykuj?, ze wzgl?du na ma??? efektywno???. Moj? Pajarito m??g??bym trz?sa? 100 razy i za ka??dym razem na d??oni pozostaje taka sama ilo??? py??u. Na szcz???cie nie mam wi?kszego problemu z przedostawaniem si? go do ust. Widocznie dobra bombilla! Pozdrawiam r??wnie??!

 1. asd

  15 Jun 16 19:12

  oczywi??cie zatykaj?c otw??r w matero d??oni?, zapomnia??em doda? :P

 1. asd

  15 Jun 16 19:11

  Przed w??o??eniem bombilli jeszcze powinno si? odwr??ci? matero "do g??ry nogami" i nim lekko potrz????, aby najdrobniejszy py?? przesun??? si? do g??ry naczynia i nie zatyka?? nam bombilli. Pozdro :)

Czuj się wyróżniony, pozostawiając tu komentarz

 1. kod z obrazka