art

Dok??adnie w lipcu, czyli cztery miesi?ce temu, rozpocz???em swoje poszukiwania letnich but??w i ca??kowicie przypadkowo, trafi??em na mark? LE COQ SPORTIF. Czy to spotkanie by??o dobre? O tym za chwil?. Przyjrzyjmy si? pierw bli??ej samemu producentowi...Le Coq Sportif - francuska firma produkuj?ca odzie?? i akcesoria sportowe, za??o??ona w 1948 roku przez ??mile Camuseta. Nazwa pochodzi od koguta galijskiego, narodowego symbolu Francji. - ??r??d??o: wikipedia.pl


Ponadto, z Wikipedii dowiemy si? r??wnie??, ??e firma... Czytaj dalej →

moda
art

Ka??dy, kto chocia?? czasem wygl?da przez okno albo nawet wychodzi na dw??r, stwierdzi ??mia??o - "idzie wiosna!". Skoro wiosna, to i dodatnie temperatury. Z kolei wszechobecne ocieplenie, to i r??wnie?? czas podmiany zimowych czapek na fullcapy, grubych kurtek na lekkie wiatr??wki i docieplanych bucior??w na te z gatunku trampkowatych. Ale co je??li otwierasz szaf? i okazuje si?, ??e zesz??oroczne trampki ju?? si? zu??y??y i wygl?daj? jak psu z gard??a wyci?gni?te? Najwy??szy czas kupi? nowe! My??lisz nad Vansami? W takim razie proponuj? zastanowi? si? jeszcze trzy razy, zanim wydasz... Czytaj dalej →

moda