art

Zaczn? od tego, ??e jestem wielkim wielbicielem porter??w i na Imperium Prunum polowa??em od kilkunastu miesi?cy. W zasadzie od momentu, w kt??rym dowiedzia??em si? z internet??w, ??e takie piwo w og??le istnieje... W ko??cu, po ??mudnym dopytywaniu sprzedawc??w w specjalistycznych sklepach piwnych - uda??o si?! Na pocz?tku stycznia dosta??em informacj? o przewidywanym terminie dostawy, tote?? szybko zarezerwowa??em butelk? ??liwkowego Imperium dla siebie. W dniu odbioru - przy kasie - zasta??em przede mn? klienta, kt??ry w??a??nie o Imperium docieka??. Sprzedawca ze smutkiem i ??alem odpar??,... Czytaj dalej →

??ywno???
art

Kilka miesi?cy temu, na sta??e wprowadzi??em do swojej p??ynnej diety napar z suszu, o wdzi?cznej nazwie "yerba mate", kt??ry bardzo szybko dorobi?? si? w??asnego s??oika tu?? przy pojemniku z ziarnami mojej ulubionej kawy! Ale powoli! Ten wpis dedykowany jest przede wszystkim tym, kt??rych wiedza na temat yerba mate ogranicza si? do?? braku wiedzy!


Dlatego na pocz?tek chc? zaserwowa? ma??e FAQ (czyli cz?sto zadawane pytania):


Co to jest yerba mate?


Jak ju?? wspomnia??em, jest to susz, sk??adaj?cy si? z... Czytaj dalej →

??ywno???
art

Dzisiaj kr??tki wpis o tym, jak w bardzo prosty spos??b przygotowa? pyszny, pe??en witamin koktajl wzmacniaj?cy nasz? odporno???. W ko??cu odporno??ci na choroby w okresie jesienno-zimowym, nigdy za wiele! : )Przepis nie jest zbyt wyrafinowany, gdy?? do naszego napoju u??yjemy wy???cznie og??lnodost?pnych owoc??w, kt??re znajdziecie w pierwszym-lepszym warzywniaku tu?? za rogiem. Ale taki w??a??nie by?? zamys??!Sk??adniki:

  • 2 banany,
  • 2 kiwi,
  • 2 pomara??cze,
  • 1 grejpfrut,
  • ??y??eczka cukru... Czytaj dalej →

zdrowie
art

Jakie?? dwa miesi?ce temu, pokuszony filmami na YT z najnowszych gier, szarpn???em si? na modernizacj? swojego wys??u??onego ju?? komputera. "Modernizacja" w tym przypadku to do??? mocne s??owo, gdy?? ze starego komputera pozosta?? tylko leciwy, lecz wci??? sprawny zasilacz! :)Ze sprz?tu jestem ponadprzeci?tnie zadowolony, dlatego postanowi??em nagra? ma??y test! Sprawdzi??em jak m??j nowy PC radzi sobie z wymagaj?cymi tytu??ami, takimi jak GTA V, czy Far Cry 4. Nie zabraknie te?? najnowszego Batmana i starszego Battlefielda 4...Zapraszam... Czytaj dalej →

gad??ety